Welkom bij de PvdA Kapelle!

In deze tijd waarin burgers inspraak hebben op school en op het werk en die als kritische consument zijn gaan denken, past niet dat zij een keer in de vier jaar mogen stemmen en verder hun mond moeten houden. Inwoners die een steentje willen bijdragen aan een goed bestuur van onze gemeente moeten daar de mogelijkheid toe krijgen. De PvdA wil dat in de komende periode 2014-2018 de raad aan haar werkwijze gaat sleutelen zodat de inwoners weer meer bij de besluitvorming betrokken kunnen worden.


Kabelbelasting afschaffen

11 oktober 2017

De PvdA-waterschapsfractie Scheldestromen verzet zich al jaren tegen de belastingheffing van gemeenten en waterschap in de vorm van de kabelbelasting. Dit is belasting die Zeeuwse overheden opleggen aan netbeheerder voor elektriciteit en gas Enduris en drinkwaterbedrijf Evides. Aanvankelijk rekenden wij op de Tweede Kamer en het Kabinet om deze belastingverhoging aan te pakken. Helaas hebben

lees verder »

Kom leraren steunen in de Zeelandhallen

3 oktober 2017

De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor de werkdruk en de salarissen in het primair onderwijs. Onder meer dankzij de inzet van Lodewijk Asscher en onze partij is er voor de verlaging van de werkdruk in de huidige begroting een bedrag van 270 miljoen euro opgenomen. Dit is echter nog niet voldoende. Daarom

lees verder »

Zeeuwse viering Dag van de Arbeid 2017

7 april 2017

Maandag 1 mei 2017 is het de Dag van de Arbeid. Het gewest Zeeland van de Partij van de Arbeid nodigt u van harte uit om deze dag naar goed sociaaldemocratisch gebruik gezamenlijk te vieren. Dit jaar een luchtig programma waar ontmoeting en onderling gesprek centraal staan. De 1-mei-viering zal plaatsvinden op Struisvogelboerderij Monnikenwerve aan

lees verder »

Verslag bezoek Joyce Vermue aan Cederhof in Kapelle

11 maart 2017

De PvdA-fractie Kapelle heeft in het licht van helden belonen een middag in verzorgingscentrum Cederhof doorgebracht samen met Joyce Vermue, Tweede Kamerlid voor de PvdA, en haar campagneteam. Het PvdA-gezelschap had ’s morgens overleg met het buurtteam. Er zijn veel vragen gesteld om een indruk te krijgen van het functioneren van dit team. De samenwerking 

lees verder »

Viering van Vrouwendag 2017

9 februari 2017

Woensdag 8 maart 2017 vieren we in Zeeland op initiatief van de PvdA Internationale Vrouwendag. Een bijzondere dag die voor de 105de keer wordt gevierd. Een dag die nog steeds een belangrijke rol speelt in de emancipatie van de vrouw. Het thema is ‘100 jaar stemrecht voor vrouwen. De kracht van vrouwen in de politiek’.

lees verder »

Uitvoeren dat VN-verdrag voor minder validen!

27 december 2016

Op vrijdag 25 november sprak ik namens de FNV BLG Sociale Werkvoorziening Zeeland in bij de commissie Economie van de Provinciale Staten. Ik wilde daar de aandacht vestigen op het VN-verdrag voor de rechten van gehandicapten. Door middel van deze brief wil ik u eveneens kennis laten maken met dit verdrag. Het VN-verdrag voor de

lees verder »

Verslag bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’

8 december 2016

Op dinsdag 6 december 2016 organiseerde de PvdA Walcheren samen met haar Staten- en waterschapsfracties de bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hieronder lezen. verslag-bijeenkomst-kustbebouwing-zeeland-06-12-2016

lees verder »

Bijeenkomst ‘Kustbebouwing Zeeland’

20 november 2016

Belgische toestanden aan de Zeeuwse kust? Op welk moment worden Zeeuwen bij de Kustvisie betrokken? Huisjes in het Vlissingse Nollebos? Is een ruilverkaveling van campings en vakantieparken nodig? Wordt er wel regie op de bebouwing van de kust gevoerd? Juichen alle recreatieondernemers de uitbreiding van het aantal slaapplaatsen toe? Hotel op de KPN-locatie in Domburg?

lees verder »

Debatavond over legalisatie wietteelt

13 november 2016

Op 23 november aanstaande organiseert de PvdA Goes een debatavond met de titel ‘Gedonder aan de achterdeur’ over de legalisatie van de wietteelt in buurthuis De Pit aan de Appelstraat in Goes. Aan de hand van vier stellingen zullen we debatteren over verschillende aspecten van het huidig gedoogbeleid, legalisatie van de wietteelt, gezondheid en criminaliteit.

lees verder »

Lijsttrekkersbijeenkomst met o.a. Diederik Samsom

30 oktober 2016

De lijsttrekkersverkiezing staat voor de deur en daarom organiseert de PvdA Zeeland op zondag 13 november 2016 om 11:30 uur een bijeenkomst in buurthuis De Pit aan de Appelstraat 2-A in Goes. De kandidaten voor het landelijke lijsttrekkerschap van de PvdA zijn uitgenodigd om naar Zeeland te komen. Tot op heden hebben wij een positieve

lees verder »