Motie benoeming bestuur Facetscholen (herziene versie)