Door op 14 februari 2014

Gemeenschappelijke regelingen

Dwars door de landelijke discussies over het nieuwe takenpakket waar gemeenten de komende jaren mee geconfronteerd worden, loopt een bezuinigingsopdracht (circa 15% op het budget voor het sociale domein) die ons opgelegd is door de landelijke overheid. Voor een gemeente als Kapelle betekent dat, dat er de komende jaren een begrotingstekort verwacht wordt van circa € 1 tot 1,5 miljoen. Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of gemeentelijke herindeling? Wat valt er eigenlijk te kiezen?

De PvdA Kapelle vindt het van belang dat u – als inwoner van Kapelle – weet waarvoor u kiest. Allereerst leggen wij in ons pamflet uit waar de PvdA Kapelle voor staat, zodat u weet waar u voor kiest als u 19 maart op ons stemt! Vervolgens hebben wij in het pamflet hieronder een aantal consequenties van de verschillende mogelijkheden voor u op een rijtje gezet.

PvdA Kapelle over gemeenschappelijke regelingen (14-02-2014)