Door op 28 juni 2014

Geven en nemen

Vrijwel iedereen is opgevoed met de gedachte dat ‘geven en nemen’ bij elkaar horen. ‘Samen spelen, samen delen’ zeggen we tegen jonge kinderen. Samenleven is vaak een kwestie van ‘geven en nemen’, of het nu gaat om een relatie, een gezin, een vereniging of de samenleving als geheel.

In de politiek gaat het eigenlijk ook altijd over geven en nemen. Als je nadenkt over een aantal grote maatschappelijke kwesties als werkgelegenheid, onderwijs, zorg en gezondheid, dan gaat het politiek gezien vaak over de betaalbaarheid van voorzieningen of over het belang van bijvoorbeeld goed onderwijs of goede zorg. De grote maatschappelijke kwesties hangen in die zin vaak met elkaar samen.

Waarschijnlijk heb je daar zelf ook al wel eens over nagedacht. Fijn en goed dat je opa en oma een pensioen krijgen, maar als jij straks ook pensioen wilt ontvangen dan moeten er wel voldoende mensen zijn die werken en premie betalen anders valt er straks geen pensioengeld te verdelen. Dat betekent meteen ook dat de overheid altijd voor voldoende werkgelegenheid moet zorgen. Niet alleen voor jou maar ook voor de jonge mensen die na jou opgroeien. Als jij later zelf van een pensioen wil kunnen genieten, moeten jij en je werkgever nu premie betalen over de uren die jij werkt. Een kwestie van geven en nemen.

Een ander voorbeeld: Het is geweldig dat onderwijs in ons land zo goed toegankelijk is. Het nieuwe leenstelsel brengt weliswaar met zich mee dat studenten schulden maken, maar ze hebben nog steeds de keuze om te gaan studeren ook als hun ouders dat niet voor hen kunnen of willen betalen. Oneerlijk dat je moet lenen en schulden maakt? Misschien had je het geld voor je studie liever gewoon gekregen van de overheid…Dat denken de jongeren die meteen zijn gaan werken waarschijnlijk ook. Ook zij hadden liever gewoon geld gekregen van de overheid, maar in plaats daarvan betalen zij nu belasting over hun verdiende geld en van die belasting betaalt de overheid het grootste gedeelte van jouw studie. De rest leen je dan zelf bij. Alweer een kwestie van geven en nemen.

Als je wel eens nadenkt over dit soort maatschappelijke vragen, dan ben je ‘politiek bewust’. Ga je stemmen als er verkiezingen zijn? Dan ben je ‘politiek betrokken’. Wil je je stem gebruiken om duidelijk te maken hoe JIJ tegen de wereld aankijkt? Wordt dan ‘politiek actief’!

Wat is jouw visie op ‘geven en nemen’? Laat het ons horen via Twitter. Wij zijn benieuwd!

PvdA-raadslid Wilma Flipse