2 september 2013

Inwoners over de gemeente Kapelle

De PvdA-fractie ging afgelopen zaterdag tijdens de Kapelse dag de straat op om de bezoekers van de Kapelse dag te vragen naar hun persoonlijke aandachtspunten voor de gemeente Kapelle. Vaak waren die bezoekers ook inwoners van Kapelle of Biezelinge. Los van het feit dat heel veel mensen aangaven dat ze echt met veel plezier wonen in onze mooie gemeente, werden er ook een aantal aandachtspunten naar voren gebracht. De cijfers tussen haakjes geven aan hoe vaak een aandachtspunt genoemd werd.

Verkeer en verkeersveiligheid:

 • Er wordt te hard gereden, ondanks invoering van 30-kilometer-per-uur-richtlijn: beter handhaven (6)
 • Ook al heeft rechts voorrang, heel veel mensen houden zich er niet aan: beter handhaven (4)
 • Er zijn nog teveel  smalle straten (Alexanderstraat, Ooststraat bijvoorbeeld) die gevaarlijk zijn voor fietsers (2)
 • Sommige straten worden nog echt gebruikt als doorgaande routes, daar is het druk en er wordt  vaak te hard gereden: Biezelingsestraat, Ooststraat (2)
 • Er zijn een aantal onduidelijke kruispunten (bij de Swaan, bij de Emté) (5)
 • Geparkeerde werkbusjes belemmeren het uitzicht (Alexanderstraat / Bruelistraat)(1)
 • Fietstunnel:  de bocht in de tunnel is onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk. Jongeren en scholieren gooien grind en glas naar beneden (3)
 • Voetgangers die vanuit de fietstunnel de A.M.G. Schmidtwijk in lopen kunnen daar niet veilig lopen (1)

PvdA 2013 Kapelse Dag Cees en Joyce

Voorzieningen in de wijk:

 • Er is teveel hondepoep op trottoirs en in speeltuinen. Mogelijke oplossingen: beter handhaven, aanleg hondentoiletten, aanbieden hondezakjes, etc. (5)
 • Parkeerplaatsen:  er zijn te weinig parkeerplaatsen en ze zijn vaak te klein. Zeker in nieuwe wijken kan de gemeente daar rekening mee houden (3)
 • Meer  passende voorzieningen voor jonge kinderen: speeltuintjes blijven moderniseren en ook geschikt maken voor peuters (4)
 • Meer voorzieningen voor jongeren van 12-16 jaar: jeugdsoos (1)
 • Sportfaciliteiten uitbreiden (2)
 • Pinautomaat bij Aldi / Action in Biezelinge (3)

PvdA 2013 Kapelse dag Cees, Hans, Annebeth

Grote en kleine ergernissen:

 • Verkeersdrempel Biezelingsestraat / Cederlaan: er is daar lawaai overlast, schudden / trillen voelbaar in huis, scheuren zichtbaar in huizen, één en ander is niet uitgevoerd conform bestemmingsplan (2)
 • Overlast van drank en lawaaierige mensen (1)
 • Onkruid op het marktplein in Biezelinge verwijderen (1)
 • Overlast van de ouders die hun kinderen op school ophalen (blokkeren alle uitgangen, laten kinderen door de tuinen rennen) (2)

PvdA 2013 Kapelse Dag Joyce en Willem Canvassen

Benieuwd naar:

 • Herinrichting V.d. Biltlaan (3)
 • Bouw Brede School (1)

PvdA 2013 Kapelse Dag Sjoelen