11 maart 2017

Verslag bezoek Joyce Vermue aan Cederhof in Kapelle

De PvdA-fractie Kapelle heeft in het licht van helden belonen een middag in verzorgingscentrum Cederhof doorgebracht samen met Joyce Vermue, Tweede Kamerlid voor de PvdA, en haar campagneteam.

Het PvdA-gezelschap had ’s morgens overleg met het buurtteam. Er zijn veel vragen gesteld om een indruk te krijgen van het functioneren van dit team. De samenwerking  van het team loopt in Kapelle zeer goed.

Tegen 13:00 uur was er een speciaal moment om helden te bedanken. Burgemeester Stapelkamp was met een smoes naar de Cederhof gelokt, waar ook Jacqueline Chamalaun, de vorige raadsgriffier, aanwezig was. Beiden werden toegesproken door gemeenteraadslid Annebeth Evertz en door Tweede Kamerlid Joyce Vermue. Ze werden geprezen om hun tomeloze inzet voor de opeenvolgende cursussen Politiek Actief in Kapelle. Beiden kregen een bos bloemen overhandigd.

De vrijwilligers van Cederhof werden bedankt. Namens hen nam directeur Eelke de Jong ook een bos bloemen in ontvangst. Er werd aan alle aanwezigen taart uitgedeeld. Ook kreeg iedereen een rode roos.

’s Middags werden vrijwilligers geëerd  door ze te helpen met koffie schenken, uitdelen van taart en drankjes. Vrijwilligers, personeel en bewoners kregen een roos aangereikt.