3 juni 2014

Wilma Flipse volgt Cees van Ruiten op

Sinds mei 2014 heeft er een wisseling van taken en rollen plaatsgevonden binnen de fractie van de PvdA Kapelle. Meteen na de gemeenteraadsverkiezingen zijn Cees van Ruiten en Joyce Bommer geïnstalleerd als raadslid. Cees van Ruiten is vervolgens op 13 mei 2014 afgetreden als fractievoorzitter en legt per 10 juni 2014 ook zijn functie als raadslid neer.

In de gemeenteraad van Kapelle is Joyce Bommer Cees van Ruiten opgevolgd als fractievoorzitter. Wilma Flipse uit Wemeldinge zal op 10 juni 2014 als nieuw raadslid geïnstalleerd worden. De PvdA fractie bestaat vanaf 10 juni derhalve uit twee rode vrouwen! Wilma Flipse werkt als zelfstandig civiel- en schuldenbewindvoerder. Binnen de fractie is zij o.a. coördinator van het ombudsteam. Joyce Bommer werkt als zelfstandig projectleider en coach op het gebied van onderwijs, zorg en samenleving.

Cees van Ruiten neemt afscheid van de actieve gemeentepolitiek omdat hij zich niet kan en wil verenigen met de gang van zaken na de gemeenteraadsverkiezingen. De huidige coalitie van VVD, CDA en SGP wil hij om die reden niet nog een raadsperiode meemaken.

Cees van Ruiten heeft jarenlang een eigen sociaaldemocratisch stempel gedrukt op de Kapelse gemeenteraad. We zullen zijn kritische en unieke inbreng in de raad dan ook echt missen! Als PvdA zijn wij er blij mee dat hij wel achter de schermen nog actief betrokken blijft, als fractievolger en als voorzitter ad interim van de afdeling Kapelle. Dat geldt ook voor Hans Riel, die vanwege zijn huidige werkzaamheden momenteel niet terugkeert in de raad, maar wel nog als fractievolger betrokken is bij de activiteiten van de PvdA fractie.