Door op 15 juni 2016

Wisseling van de wacht

De PvdA is de afgelopen raadsperioden telkens met twee zetels vertegenwoordigd geweest in de gemeenteraad van Kapelle. Deze zetels zijn sinds het tweede kwartaal van 2014 ingevuld door Wilma Flipse (raadslid) en Joyce Bommer (raadslid/fractievoorzitter).

Begin mei 2016 heeft Wilma Flipse  aan het bestuur en de fractie van de PvdA Kapelle te kennen gegeven dat zij per 1 juni 2016 haar werkzaamheden als raadslid om persoonlijke redenen neerlegt. Wilma Flipse werkt in het dagelijks leven als zelfstandig civiel- en schuldenbewindvoerder en door de toegenomen drukte in dit werkgebied en binnen haar eigen bedrijf is het voor haar niet meer mogelijk om haar professionele werk te combineren met het raadswerk.

De fractie van de PvdA Kapelle waardeert de inzet van Wilma Flipse in de afgelopen jaren en vindt het dan ook jammer (maar wel begrijpelijk) dat zij haar raadswerk niet langer voort kan zetten. Gelukkig wil Wilma Flipse de fractie achter de schermen wel blijven informeren over de maatschappelijke ontwikkelingen ten aanzien van schuldhulpverlening en bewindvoering. Ook zal zij met haar kennis en kunde als adviseur voor de fractie beschikbaar blijven.

Voor de opvolging van Wilma Flipse is de reguliere lijstopvolging aangehouden. Cees van Ruiten uit Schore (fractievoorzitter in voorgaande raadsperioden) is tijdens de raadsvergadering van 14 juni 2016 opnieuw benoemd als raadslid voor de PvdA. Joyce Bommer blijft fractievoorzitter. De fractie van de PvdA Kapelle verheugt zich op de actieve terugkeer van Cees van Ruiten als politieke veteraan in de Kapelse politiek!

Fractievoorzitter Joyce Bommer