Armoede & schuldhulpverlening

Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Als er geen geld is, kan je niet deelnemen aan de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een verjaardagsfeestje. 
Waar nodig bezien we de schuldproblematiek in samenhang met eventuele andere problematiek. Wij willen alleen werken met bewindvoerders en schuldhulpverleners, die voldoen aan het ‘keurmerk bewindvoering’. De schuldhulpverlening moet gericht zijn op de mensen zelf zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen, maar wel zo laagdrempelig en slagvaardig mogelijk. Wij willen dat er voldoende capaciteit is in mensen en geld voor ondersteuning bij de schuldhulpverlening. We willen dat helder is voor iedereen welke voorzieningen de gemeente heeft getroffen voor gezinnen of personen die financiële ondersteuning nodig hebben.

Voor de PvdA in de gemeente Kapelle betekent dit voor de komende raadsperiode:

– Onze gemeente voert armoedebeleid met specifieke aandacht voor kinderen, die opgroeien in armoede. In ons armoedebeleid is ook aandacht voor werkende armen, arme ouderen en alleenstaanden. Wij kijken in het armoedebeleid niet alleen naar het bruto-inkomen, maar ook naar het besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te sporen en aan te pakken. Daar past ook kwijtscheldingsbeleid voor afvalstoffen en waterschapsbelastingen voor minima bij. Wij wijzen marktwerking in de schuldhulpverlening af.

– De gemeentelijke taak in de schuldhulpverlening moet effectief voor allen die in de financiële problemen zijn gekomen daadwerkelijk toegankelijk zijn. Dat is nu niet het geval. Er worden op dit gebied te veel potentiële hulpvragers gemist. De ‘schuldhulpwinkel’ is wel open maar de klanten weten die winkel niet te vinden. Dat moet beter!

– Er worden speciale schuldhulpverleningsprogramma’s ontwikkeld gericht op de ondersteuning van zzp’ers, die sterk wisselende inkomsten hebben, werkende armen, die banen moeten stapelen om aan het minimum te kunnen komen. Op die manier kunnen zij op eigen kracht voldoen aan de zo eenvoudig mogelijk gehouden voorwaarden van de schuldhulpverlening.

– Wij richten voor jongeren met problematische schulden een fonds in om hun schulden in onder te brengen en betaalregelingen met schuldeisers en jongeren te treffen. Dat doen we zonder de verantwoordelijkheid bij de jongeren weg te nemen. Jongeren blijven eigenaar van hun schuld en krijgen begeleiding en training in financiën. Hiermee wordt de jongere weer perspectief geboden om te kunnen werken aan zijn of haar toekomst.

– In onze gemeente wordt de voedselbank ruimhartig ondersteund.