Bestaanszekerheid

Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Werk biedt perspectief. Dat wil echter niet zeggen dat als je niet werkt, je ook niet mee telt! Ook niet-werkenden kunnen een bijdrage leveren aan de kracht van een gezonde samenleving. Daar horen ook ouderen bij. De kennis en ervaring die zij meebrengen is uitermate waardevol voor de Kapelse samenleving. Ook zij moeten serieus genomen worden. Mensen, die kunnen werken, maar door omstandigheden zijn aangewezen op de bijstand worden respectvol behandeld. Wij vinden dat geen enkel mens kansloos hoort te zijn op de arbeidsmarkt en schrijven daarom niemand af. Werken met behoud van uitkering is altijd tijdelijk en met oog op het verhogen van de perspectieven op het krijgen van betaald werk. Alle ondersteuning vanuit de gemeente om mensen weer aan het werk te krijgen, is maatwerk. Voor onze gemeente houden we beschut werk in stand voor mensen die niet in aanmerking kunnen komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Iedereen heeft recht op werk en een inkomen dat daarbij hoort.

Voor de PvdA in de gemeente Kapelle betekent dit voor de komende raadsperiode:

– Wij investeren in een goed economisch klimaat door een goede koppeling tussen economisch en sociaal beleid.

– Wij gebruiken onze inkoopmacht als gemeente om banen voor mensen in een uitkering en leerbanen voor jongeren te stimuleren. Dat kan door ‘social return on investment’ als voorwaarde op te nemen voor de aanbestedende partij. Dus niet op een specifiek project. Op die manier ondervangen we het risico, dat werk niet duurzaam is. De gemeente geeft hierbij zelf ook het goede voorbeeld en treedt pro-actief op.

– We zetten het re-integratiebeleid in op reguliere (niet-gesubsidieerde) en fatsoenlijk betaalde banen. Als dat niet of nog niet mogelijk is, geven we loonkostensubsidie of bieden we een baan aan bij het sociaal werkbedrijf. Voor hen waarvoor ook dat niet of nog niet in het bereik ligt, is er de arbeidsmatige of recreatieve dagbesteding.

– Ons re-integratiebeleid is erop gericht om mensen zo snel mogelijk naar werk te begeleiden. Als een opleiding of herscholing het beste perspectief geeft op werk en er geen andere mogelijkheden tot financiering zijn, kan de gemeente door een lening of een gift hierin voorzien.