Duurzame energie

Wij hebben de ambitie om van Kapelle een duurzame, energie-neutrale gemeente te maken. De PvdA vindt dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen moeten onderzoeken in onze gemeente.

Voor de PvdA in de gemeente Kapelle betekent dit voor de komende raadsperiode:

– Wij hebben de ambitie dat onze gemeente in 2040 een CO2- neutrale gemeente is. Daar moeten we nu de stappen voor gaan zetten. Wij stellen een lokale klimaatverordening en agenda op. Daarin stellen we concrete doelen ten aanzien van de verduurzaming van woningen, bedrijven(terreinen), (overheids)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen.

– Wij maken met de woningbouwcorporatie afspraken over kleinschalige energieopwekking voor en door huurders. We stimuleren het gebruik van zonnepanelen bij huurders.

– Wij willen een informatiepunt binnen onze gemeente. Particulieren en organisaties kunnen daar terecht met al hun vragen over duurzaamheid en de mogelijkheden voor een circulaire economie, waarin we grondstoffen hergebruiken.

– Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen nemen we duurzaamheid en energie(voorziening) op als eis. Net als het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw. Wij realiseren de ambitie dat alle nieuwbouwprojecten geen aansluiting meer krijgen op het aardgas.

– Wij maken met de woningcorporatie verdere afspraken over aantallen Nul-op-de-meter (NOM) renovaties. Renovaties die nog niet Nul-op-de-meter kunnen worden zodanig uitgevoerd dat ze in een later stadium alsnog relatief makkelijk NOM kunnen worden.