Duurzame recreatie

Een groene leefomgeving, een aantrekkelijk landelijk gebied en de nabijheid van het nationaal park de Oosterschelde bieden de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. Meer groen om ons heen zorgt voor minder stress en meer ontspanningsmogelijkheden. De toeristische mogelijkheden die hierdoor ontstaan bieden een niet te onderschatten economische impuls.

Voor de PvdA in de gemeente Kapelle betekent dit voor de komende raadsperiode:

– We zetten in op goede wandelpaden, fietsnetwerken en een groene omgeving in en om de kernen. Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en landschap. We gebruiken de dijken en kades als wandel- en fietspaden met picknickgelegenheden om te kunnen recreëren.

– We bouwen de recreatieve mogelijkheden van Wemeldinge op evenwichtige wijze verder uit. We hebben zorg voor de leefbaarheid in Wemeldinge door bij het ontwikkelen van recreatieve voorzieningen rekening te houden met de schaalgrootte van de kern. We richten ons daarbij niet alleen op watersport, maar op meerdere vormen van dag- en verblijfsrecreatie. We moeten er wel voor blijven zorgen, dat voorzieningen als bijvoorbeeld het strand ook voor de eigen inwoners bereikbaar blijven.

– We bouwen de recreatieve mogelijkheden van Wemeldinge verder uit door de aanleg van een aanlegsteiger in de buitenhaven voor kortdurend verblijf van charterschepen en bruine vloot.

– We realiseren een permanent openbaar toiletgebouw ter hoogte van het strandje in Wemeldinge.