Iedereen doet mee

Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien. Voor Kapelle betekent dit een gemeente waar plek is voor iedereen ongeacht achtergrond, sekse of seksuele geaardheid. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen mogelijkheden. De PvdA wijst elke vorm van discriminatie af. Ongeacht de achtergrond of seksuele geaardheid moet iedereen dezelfde kansen hebben, of het nu gaat om onderwijs, werk, wonen of vrije-tijdsbesteding. Wij vinden dat je open met elkaar het gesprek moet voeren over kwesties die bij bepaalde groepen gevoelig liggen. In de gezamenlijke oplossing houd je altijd rekening met elkaar. Contact en binding tussen verschillende groepen in de bevolking is belangrijk. 


Voor de PvdA in de gemeente Kapelle betekent dit voor de komende raadsperiode:

– De PvdA staat voor rechten en participatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele personen en transgenders (LHBT’ers). Seksuele diversiteit zien we als een verrijking en moet zichtbaar kunnen zijn op straat, scholen, werk, zorginstellingen en waar dan ook in onze maatschappij.