Klimaat

Het wordt een steeds grotere uitdaging om het hoofd te bieden aan de effecten van de klimaatverandering: hogere temperaturen, nattere winters, heviger buien, meer kans op wateroverlast en meer kans op erg droge zomers. Deze effecten hebben een belangrijke invloed op onze gezondheid. Het rainproof ontwikkelen van wijken en gebouwen wordt steeds belangrijker. De PvdA zoekt zoveel mogelijk de verbinding tussen waterberging en andere terreinen, zoals recreatie en energieopwekking.

Voor de PvdA in de gemeente Kapelle betekent dit voor de komende raadsperiode:

– We ontwikkelen een meerjaren beleidskader voor een klimaatbestendige en water robuuste, gebouwde omgeving. We toetsen daarbij ook alle gemeentelijke ruimtelijke projecten integraal op hun klimaatbestendigheid. Bij nieuwbouwplannen en herbestemming wordt een watertoets uitgevoerd en de aanbevelingen worden opgevolgd.

– De openbare ruimte wordt natuurlijk, ecologisch, en zonder gebruik van giftige stoffen beheerd. Het straatwerk is waterdoorlatend.

– Wij moedigen burgers aan om hun regenwater af te voeren op eigen terrein. Dat kan bijvoorbeeld door minder tegels te gebruiken, meer groen te planten, en door de regenpijp niet naar de riolering te leiden, maar naar eigen grond of een regenton/- reservoir.