Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid komt ook in onze gemeente meer voor dan we vaak denken en is in veel gevallen de oorzaak dat inwoners met financiële vragen en/of problemen later echt in de schulden komen. De gemeente moet zicht hebben op de groep laaggeletterden en in de aanpak van laaggeletterdheid initiatief en regie nemen. 


Wij stimuleren het ontwikkelen en inzetten van programma’s gericht op het signaleren en bestrijden van laaggeletterdheid. De gemeente heeft daarbij een bijzondere taak op het gebied van de communicatie met de burgers, her- en bijscholing van de eigen medewerkers, inzet van ervaringsdeskundigen, inrichten van scholingsprogramma’s voor laaggeletterden in samenspraak met de sociale partners.