Solide financieel beleid

De PvdA staat voor een solide financieel beleid. We gaan zorgvuldig om met ons gemeenschapsgeld.

De begroting is sluitend en hiermee is Kapelle financieel gezond. Het is wel oppassen geblazen. De afgelopen jaren is er Kapelle vooral geïnvesteerd in ‘stenen’: het tunneltje en de Brede School. Alle aandacht gaat nu uit naar het realiseren van een nieuw te bouwen sportcomplex aan de Vroonlandseweg. Maar de prijs voor dit nieuwe sportcomplex is hoog, te hoog vindt de PvdA. Ondanks een sluitende begroting neemt de schuldpositie van de gemeente alleen maar toe. Die schuldpositie is tussen 2008 en 2016 zelfs verdrievoudigd. Een investeringskrediet van ruim € 13 miljoen voor het nieuwe sportcomplex doet de schuldpositie van de gemeente zelfs nog verder verslechteren. Ook de kredietwaardigheid van de gemeente Kapelle staat onder druk. Dit baart ons grote zorgen. Het maakt de gemeente Kapelle op lange termijn financieel kwetsbaar en heeft gevolgen voor de beleidsruimte bij (onder andere) het sociaal domein. Schulden moeten op den duur worden afgelost met publiek geld. Dit geld kan niet meer worden besteed aan de onderwerpen, die de PvdA echt belangrijk vindt, zoals goede zorg voor de inwoners van de gemeente en armoedebestrijding.