Sport


Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, om spelregels, die je ook in het gewone leven nodig hebt te leren, te leren samenwerken en ga zo maar door. Er zijn in onze gemeente veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners. Deze verenigingen zijn van groot belang voor de leefbaarheid en de onderlinge binding. Zij vormen de brug in het verbinden van verschillende sociale netwerken door de Kapelse samenleving heen. Sportverenigingen die actief werk maken van diversiteit en integratie verdienen extra ondersteuning.

Voor de PvdA in de gemeente Kapelle betekent dit voor de komende raadsperiode:

– Wij zetten in op voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor het kunnen beoefenen van sport (in teamverband en in verenigingsverband).

– Sport moet toegankelijk zijn voor alle kinderen. We bevorderen de deelname van kinderen aan sport van niet-draagkrachtige ouders (minder dan 130% van het wettelijk sociaal minimum of bijzondere omstandigheden) door middel van de sportpas/gemeentepas. Met de gemeentepas wordt tegemoet gekomen in de kosten voor sportkleding, -attributen en het lidmaatschap van de vereniging.

– Actieve sportbeoefening moet ook mogelijk zijn voor mensen met een beperking.
Sport en bewegen begint al op vroege leeftijd. Daarvoor zijn er in elke woonwijk voldoende speelplekken, speeltuinen en beweeg-tuinen.

– Wij blijven inzetten in op een programma gericht op ouderen en blijven bewegen. Hier kunnen fietsactiviteiten, wandelprogramma’s, maar bijvoorbeeld ook val- preventie deel van uitmaken.