Wonen

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Wonen doe je te midden van en samen met anderen. Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten huishoudens beschikbaar moeten zijn. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. Wonen gaat ook over kwaliteit van de woningen: verduurzaming (o.a. door nul op de meter), veiligheid en de relatie met zorg. Bouwen in de kernen heeft hierbij voorrang. Om de betaalbaarheid te kunnen garanderen zullen de woonlasten omlaag moeten. Wij willen ruimte geven aan bouwen zonder betuttelende regels en stimuleren waar mogelijk welstandsvrij bouwen. Wij streven naar gemengde kernen. Dit betekent dat er ruimte is voor diversiteit, jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge (en oudere) kinderen, meerdere generaties van een familie onder één dak, ouderen en statushouders. Gemengde kernen passen bij het idee van een verbonden samenleving. Als passend toewijzen gemengde kernen in de weg staat, dan dienen we dat in overleg met de woningbouwcorporatie op te lossen.

Voor de PvdA in de gemeente Kapelle betekent dit voor de komende raadsperiode:

– Wij zorgen voor voldoende en beschikbare sociale huurwoningen (betaalbare voorraad) voor alle doelgroepen van de sociale huur. De gemeente wijst in overleg met de woningbouwcorporatie de voorraad goedkoopste huurwoningen aan en zorgt ervoor dat die goedkope huurwoningen verspreid over de kernen liggen. Alle sociale woningen zijn binnen 10 jaar goed geïsoleerd. Hierover maken we bindende afspraken met de woningbouwcorporatie. De netto woonlasten mogen dan niet omhoog gaan.

– Er moeten voldoende woningen beschikbaar zijn voor toetreders op de woningmarkt, ouderen en de mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen.