Zeggenschap & betrokkenheid publieke sector

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners weer zeggenschap over publieke voorzieningen als de zorg, onderwijs, wonen, OV, sport, wel- zijn en de straat hebben. Publieke voorzieningen dienen namelijk de belangen van bewoners. Het instituutsbelang hoort daaraan ondergeschikt te zijn. Zeggenschap draagt verder bij aan betrokkenheid van bewoners bij de publieke zaak en bij elkaar. 


Voor de PvdA in de gemeente Kapelle betekent dit voor de komende raadsperiode:

– Bij zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverleningspartijen, die subsidie krijgen van de gemeente of waar de gemeente een inkooprelatie mee heeft, stellen we minimumeisen aan cliëntenraden en medezeggenschap van werknemers. Deze eisen zijn onderdeel van het aanbestedings- en inkoopbeleid van onze gemeente.

– We betrekken ervaringsdeskundigen bij het maken van gemeentelijke plannen voor bijzondere doelgroepen.