Natuur

De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Het gaat niet goed met de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Dat heeft onder meer te maken de aard van de landbouw en groei van steden. Hierdoor hebben verschillende dier- en plantensoorten geen leefgebied meer. Daarnaast is het gebrek aan groen in onze steden een aanslag op de gezondheid van haar bewoners. Meer groen en water in de stad maakt de leefomgeving van mensen gezonder en versterkt onze natuur. Groen en water dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. Meer groen om ons heen zorgt voor minder stress en meer ontspanningsmogelijkheden.

Voor de PvdA in de gemeente Kapelle betekent dit voor de komende raadsperiode:

– We beheren de openbare ruimte door natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in beplanting van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.

– We zetten in op het voorkomen van lichtvervuiling en verstoring van nachtdieren door ’s nachts geen verlichting of zoveel mogelijk dimbare ‘warme’ ledverlichting toe te passen langs openbare wegen.